About my work in Södermanlands Nyheter

About the acquisition of my work by Nyköpings city hall:

Spännande nytillskott i kommunens konstsamling